• Ahşabın eksik ve yanlış bilgi ile tanınıyor olması nedeni ile bilimsellikten uzak ve önyargılı yaklaşımlar
    (yangına dayanıksızdır, sürekli bakım gerektirir, pahalıdır, kurt girer vb.)  nedeni ile talep düzeyinin çok
    düşük kalması, bugün teknolojik gelişmeler ve getirilen standartlar aracılığı ile sağlanan gelişme ve
    avantajların topluma aktarılamaması Türkiye’de toplumsal açıdan yapısal ahşap sektörüne sekte vurmaktadır.
  • Teknolojik gelişmelerin yurt genelinde yeterince yaygınlaştırılamıyor ve uygulanamıyor olması, yapısal ahşap eleman üretiminde talep azlığı nedeni ile yatırımcı firmalarda ileri teknoloji donanımlara
    yatırım yapma çekincesi ve yetersizliği sebebiyle de uygulama açısından yapısal ahşap sektörünü etkilemektedir.