Ahşap yapıların depreme dayanıklılığı uygulanan ahşap yapı sistemi özelliklerinden
kaynaklanmaktadır.
1. Ahşap binada yapısal panoların çok sayıdaki ahşap kiriş ve dikmelere birleşmesi depremin
meydana getirdiği kuvvetlerin dağılarak emilmesini sağlar. Ahşap binalarda çok sayıda esnek
birleşme noktası vardır. Bir birleşme yeri aşırı yüklendiğinde komşu birleşme yerleri fazla yükleri
alarak yükün dağılmasını sağlar.
2. Ahşabın mukavemet/ağırlık oranı yüksek olduğu için ahşap yapılar diğer bina tiplerine göre daha
hafiftirler. Hafiflik depremde büyük avantajdır.
3. Ahşap yapılarda usulüne uygun kullanılan çivi ve vidalar binaya esneklik sağlar ve deprem
sırasında enerjiyi emer ve dağıtır.
4. Ahşap yapılarda plywood ve OSB gibi yapı panoları dikme ve kirişlerle beraber hareket ederek
perde duvar ve diyaframları meydana getirir. Bunlar yatay yüklere son derece dayanıklı elemanlardır.
5. Modern Ahşap yapılarda kullanılan CLT komple massif ahşap taşıyıcı ve örtücü duvar ve döşeme
yapı elemanları ile inşa edilen binaların deprem yüklerine karşı çok dayanıklı olduğu birebir
boyularda deneylerle test edilmiş olup depremde adeta kapalı kutu özelliği göstermektedirler. CLT ile
bugün 9 katın üstünde hatta 34 kata kadar depereme dayanıklı binalar yapılabilmektedir.